Konsultatīvās padomes sēde notiks 16. martā

Ceturtdien, 16. martā, plkst. 14:00 Latvijas aizsardzības fonda administrācijas telpās, Eksporta ielā 5, notiks Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvās padomes sēde.

Sēdē tiks izskatīti iesniegtie projekti vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu, kā arī iesniegtie projekti vadlīnijas ”"Multisektoriālie projekti” aktivitāte “Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai” un “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai”.