10. martā noslēdzās projektu konkurss vadlīnijā „Vides izglītība”

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija informē, ka š.g. 10. martā noslēdzās projektu konkurss vadlīnijas „Vides izglītība” aktivitātē „Vides izglītības un vides apziņas veicināšana nākotnes viedokļu līderiem”, kur kopā tika saņemti 12 projektu iesniegumi.

Projektu iesniegumus, kuri atbildīs konkursa Nolikumā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem, tālāk izvērtēs Ekspertu komisija, Konsultatīvā padome un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija saskaņā ar Nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un tie tiks virzīti izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Latvijas vides aizsardzības fonda padomē.

Lēmumu par projekta finansēšanu vai tā noraidīšanu pieņem Latvijas vides aizsardzības fonda padome. Pēc lēmuma pieņemšanas, visi projekta iesniedzēji tiks informēti par projekta konkursa rezultātiem.