3. martā noslēgusies projektu iesniegšana trīs projektu konkursos

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija informē, ka š.g. 3. martā noslēdzās divi projektu konkursi vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātēs:

  • “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai”, kopā iesniegti 20 projektu iesniegumi;
  • “Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai”, kopā iesniegti 27 projektu iesniegumi.

3. martā noslēdzās projektu konkurss arī vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē:

  • “Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu”, kopā iesniegts 21 projektu iesniegums.

Projektu iesniegumus, kuri atbildīs konkursu Nolikumos noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem, tālāk izvērtēs Ekspertu komisija, Konsultatīvā padome un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija saskaņā ar Nolikumos noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un tie tiks virzīti izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Latvijas vides aizsardzības fonda padomē.

Lēmumu par projekta finansēšanu vai tā noraidīšanu pieņem Latvijas vides aizsardzības fonda padome. Pēc lēmuma pieņemšanas, visi projektu iesniedzēji tiks informēti par projekta konkursa rezultātiem.