24. februārī noslēgusies projektu iesniegšana divos projektu konkursos vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids"

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija informē, ka š.g. 24. februārī noslēdzās divi projektu konkursi vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātēs:

  • “Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos”, kopā iesniegti 26 projektu iesniegumi;
  • “Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos”, kopā iesniegti 12 projektu iesniegumi.

Projektu iesniegumus, kuri atbildīs konkursa Nolikumā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem, tālāk izvērtēs Ekspertu komisija, Konsultatīvā padome un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija saskaņā ar Nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un tie tiks virzīti izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Latvijas vides aizsardzības fonda padomē.

Lēmumu par projekta finansēšanu vai tā noraidīšanu pieņem Latvijas vides aizsardzības fonda padome. Pēc lēmuma pieņemšanas, visi projekta iesniedzēji tiks informēti par projekta konkursa rezultātiem.