Projektu konkursa rezultāti apakšprogrammā “Nozares vides projekti” I kārtā

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) padomes sēdē Nr.2 (14.02.2017.) apakšprogrammas “Nozares vides projekti” konkursa I kārtā Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir piešķirts šādiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un VARAM padotības iestāžu projektiem:

Nr.p.k.

Projekta iesniedzējs

Projekta nosaukums

Piešķirtā summa (EUR)

1.

DAP Dabas aizsardzības pārvalde

Kompensāciju par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem izmaksu procesa uzlabošana

29 324

2.

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Tipiskus sadzīves notekūdeņus raksturojošo parametru aktualizācija – otrā kārta

29 682

3.

Dabas aizsardzības pārvalde

Līgatnes dabas taku teritorijas topogrāfiskā plāna izstrādāšana

12 000

4.

Dabas aizsardzības pārvalde

Daba un cilvēks. Toreiz un tagad

35 863

5.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Sadarbības veicināšana ķīmisko vielu pārvaldībā

38 680

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.