Konsultatīvās padomes sēde notiks 9. februārī

Ceturtdien, 9. februārī, plkst. 15.00 Latvijas aizsardzības fonda administrācijas telpās, Eksporta ielā 5, notiks Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvās padomes sēde.

Sēdē tiks izskatīti iesniegtie projekti vadlīnijas “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” un “Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana”.

Papildus tiks skatīti arī trīs projektu pieteikumi, kas iesniegti Fonda administrācijā saskaņā ar nosacījumiem, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai.