• Sākums >
  • Aktualitātes >
  • Jaunumi >
  • Par apakšprogrammas “Nozares vides projekti” I kārtas projektu konkursa rezultātiem un II kārtas projektu konkursu

Par apakšprogrammas “Nozares vides projekti” I kārtas projektu konkursa rezultātiem un II kārtas projektu konkursu

Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēdē Nr.1 (18.01.2017.) apakšprogrammas “Nozares vides projekti” konkursa I kārtā Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir piešķirts šādiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un VARAM padotības iestāžu projektiem:

Nr.p.k.

Projekta iesniedzējs

Projekta nosaukums

Piešķirtā summa (EUR)

1.

Valsts vides dienests

Projektu ieviešanas vienības veiktspējas stiprināšana

6 000

2.

Valsts vides dienests

Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas apsargāšana

50 819

3.

Dabas aizsardzības pārvalde

Dabisku meža biotopu struktūras elementu veidošana Rāznas Nacionālā parka stādītajās egļu monokultūrās

10 000

4.

Valsts vides dienests

Starptautiskos tiesību aktos noteikto vides prasību īstenošana

15 835

5.

Valsts vides dienests

Efektīva iestādes darba pamats - kompetents darbinieks

19 751

6.

DAP Dabas aizsardzības pārvalde

Īpaši aizsargājamo pļavu biotopu atjaunošana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajā Slīteres Nacionālajā parkā

7 500

7.

Dabas aizsardzības pārvalde

Slīteres Valsts rezervāta vēsturisko pētījumu digitalizēšana

6 800

8.

Dabas aizsardzības pārvalde

Īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu apsaimniekošana Grebļakalnā

3 460

Vienlaikus Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (Fonda administrācija) vērš uzmanību, ka līdz š.g. 24.februārim turpinās projektu iesniegšana valsts budžeta apakšprogrammas „Nozares vides projekti” II kārtas projektu konkursā, kurā no apakšprogrammas „Nozares vides projekti” līdzekļiem 2017.gadā tiks atbalstīti projekti, kas nodrošina papildus atbalstu VARAM un VARAM padotības iestāžu kādas konkrētas funkcijas attīstību un/vai kādas atsevišķas funkcijas izpildes kvalitātes paaugstināšanu, šādās aktivitātēs: *)veiktspējas stiprināšana vides aizsardzības kontroles un vides politikas īstenošanas jomās; *) bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi; *) starptautisko saistību vides jomā izpilde; *) sabiedrības izglītošana.

Projektu konkursa KĀRTĪBA un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas Fonda administrācijas interneta mājaslapā www.lvafa.gov.lv sadaļā - Projektu konkursi, Nozares vides projekti

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.