30.maijā notika Fonda padomes sēde

Fonda administrācija informē, ka š.g. 30.maijā notika Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēde un tajā tika pieņemti šādi lēmumi:

- Izsludināt projektu konkursu aktivitātē „Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”;

- Vadlīnijas "Multisektoriālie projekti" aktivitātē „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā” piešķirt finansējumu 12 projektiem un noraidīt finansējuma piešķiršanu 4 projektiem;

 - Vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas īstenošanai” piešķirt finansējumu 11 projektiem un noraidīt finansējuma piešķiršanu 16 projektiem;

- Vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Zivju resursu aizsardzības pasākumi” piešķirt finansējumu 3 projektiem;

- Vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” piešķirt finansējumu 15 projektiem, savukārt noraidīt finansējuma piešķiršanu 1 projektam;

- Vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām sugām” piešķirt finansējumu 4 projektiem.

 

Konkursu rezultāti mājas lapā tiks publicēti pēc lēmumu nosūtīšanas projektu iesniedzējiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.