Nākamā Fonda padomes sēde plānota 30.maijā

Fonda administrācija informē, ka Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēde ir paredzēta 2016.gada 30.maijā un sēdes dienas kārtībā iekļauti šādi jautājumi:

- Iesniegtie projekti vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā” un aktivitātē „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas īstenošanai”;

- Iesniegtie projekti vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Zivju resursu aizsardzības pasākumi” un aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”;

- Citi jautājumi.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.