• Sākums >
  • Aktualitātes >
  • Jaunumi >
  • Noslēgusies projektu iesniegšana divos projektu konkursos vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”

Noslēgusies projektu iesniegšana divos projektu konkursos vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija informē, ka š.g. 6.maijā noslēdzās projektu iesniegumu iesniegšana divos projektu konkursos vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”.

Aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” tika saņemti 16 projektu iesniegumi un aktivitātē „Zivju resursu aizsardzības pasākumi” tika saņemti 3 projektu iesniegumi.

Projektu iesniegumus, kuri atbildīs administratīvajiem kritērijiem, saskaņā ar konkursa nolikumu un tajā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem tālāk izvērtēs Konsultatīvajā padomē, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un Dabas aizsardzības pārvaldē vai Valsts vides dienestā. 

Fonda administrācija atgādina, ka š.g. 20.maijā arīdzan noslēgsies projektu konkurss aktivitātē „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām sugām”. Sīkāka informācija par konkursu ir pieejama sadaļā „Projektu konkursu nolikumi”.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.