30.marta Fonda padomes sēdē pieņemtie lēmumi

Fonda administrācija informē, ka š.g. 30.marta Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēdē finansējums tika piešķirts šādiem projektiem:

- Vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana”

Nr.p.k.

Projekta iesniedzējs

Projekta nosaukums

Piešķirtā summa (EUR)

1.

Dabas muzeja atbalsta biedrība, biedrība

Vides mēnesis Latvijas Dabas muzejā. Alternatīvās enerģijas iespējas un nozīme klimata pārmaiņu mazināšanā

6 480

2.

Jauniešu vētra, biedrība

Dabas izziņas pasākums "Piliens dabas"

3 665

3.

homo ecos:, biedrība

Videi draudzīgi gadatirgi Brīvdabas muzejā

7 687

4.

Radi Vidi Pats, biedrība

Nakts Velo Rats

3 692

5.

Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība

Meža izziņas spēle "Dzeņa raibumi"

2 847

6

Pasaules Dabas Fonds, nodibinājums

Kampaņa "Spoku tīkli"

5 889

7

Dēms, biedrība

Zaļais pedālis

5 067

8

Vides izglītības fonds, nodibinājums

Kampaņa "Mana jūra" 2016

20 000

9

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Atklāj putnu migrācijas burvību!

21 000

10

Apes jauniešu klubs "Sliedes", biedrība

Eju es gar Vaidaviņas krastiem!

2 460

11

Eizenšteins un dēli, biedrība

KAMPAŅA "LATVIJAS ZAĻĀKAIS BIROJS"

39 000

12

Pasaules Dabas Fonds, nodibinājums

Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība meža apsaimniekošanā

15 348

 

- Apakšprogramma „Nozares vides projekti

Nr.p.k.

Projekta iesniedzējs

Projekta nosaukums

Piešķirtā summa (EUR)

1.

DAP

Starptautiskā Jauno Reindžeru  nedēļa / pieredzes apmaiņa Latvijas ĪADT

11 843

2.

LDM

Sēņu mulāžu izveidošana Latvijas Dabas muzejā kolekcijas pieejamības nodrošināšanai un apmeklējuma kvalitātes paaugstināšanai

7 018

3.

DAP

Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes celšana ES struktūrfondu apguvei valsts mēroga biotopu kartēšanas nodrošināšanai

26 523

4.

VVD

Nelikumīgu zvejas rīku identificēšanas uzlabošana

17 104

5.

VVD

Valsts vides dienesta inspektoru un ekspertu darba veiktspējas stiprināšana un kompetences paaugstināšana zemes dzīļu izmantošanas jomā

4 280

6

VVD

Valsts vides dienesta ekspertu un inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana pazemes ūdeņu aizsardzības jomā

8 182

7

VVD

VVD atkritumu apsaimniekošanas kontroles darba grupas kapacitātes celšana un sadarbības nodrošināšana ar Baltijas jūras valstu kompetentajām iestādēm atkritumu pārrobežu sūtījumu jomā

7 005

8

VVD

Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu piesārņojuma kontroles inspektoru teorētiskās un praktiskās apmācības darbam ar olfaktometru

2 070

9

VVD

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un  piederumu un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas 2014.gada datu izvērtējums un analīze

9 890

10

VARAM

Priekšlikumi zemes un augsnes degradācijas klasifikācijas, kritēriju un novērtēšanas kārtības izstrādei

16 530

11

VARAM

Jauno Eiropas Savienības prasību ieviešana radiācijas drošības jomā

6 050

12

VARAM

VARAM dalība izstādē “Vide un enerģija 2016”

8 000

 

Visi pieņemtie lēmumi būs pieejami šīs nedēļas laikā mājas lapas sadaļā „Lēmumi”.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.