• Sākums >
  • Aktualitātes >
  • Jaunumi >
  • Tiek izsludināts projektu konkurss aktivitātē „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām sugām”

Tiek izsludināts projektu konkurss aktivitātē „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām sugām”

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2016. gada 11.aprīļa sēdes Nr.5 lēmumu § 1.1., izsludina projektu konkursu finansējuma saņemšanai 2016. gadā vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām sugām”.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek izstrādāti vai atjaunoti sugu aizsardzības plāni, lai veicinātu dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību.

Konkursa ietvaros tiek atbalstīta sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana konkursa nolikumā norādītajām īpaši aizsargājamām sugām (Baltijas pogainais ronis, Brūnais lācis, Vilks, Lūsis, Ūdrs, Medicīnas dēle, Lapkoku praulgrauzis, Ķīķis).

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai zinātniskā institūcija.

Kopējais pieejamais finansējums projektu konkursam ir EUR 40 000.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2016. gada 20. maijs.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz LVAF administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami LVAF administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursu nolikumi”.

Sīkāka informācija par konkursiem: tālr. 67503322; e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.