• Sākums >
  • Aktualitātes >
  • Jaunumi >
  • Tiek izsludināts projektu konkurss aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”

Tiek izsludināts projektu konkurss aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2016. gada 30.marta sēdes Nr.4 lēmumu § 1.3, izsludina projektu konkursu finansējuma saņemšanai 2016. gadā vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Konkursa ietvaros tiek atbalstīta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai, ja šie pasākumi noteikti spēkā esošā ĪADT dabas aizsardzības plānā.

Netiek atbalstīta jaunas infrastruktūras izbūve.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai pašvaldība (dome).

Kopējais pieejamais finansējums projektu konkursam ir EUR 120 000.

Projekta īstenošanai projekta iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 15% no projekta kopējām izmaksām.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2016. gada 6. maijs.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz LVAF administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami LVAF administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursu nolikumi”.

Sīkāka informācija par konkursiem: tālr. 67503322; e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.