Aktuālie projekti

Datu ieguve par invazīvo sugu Spānijas kailgliemezi (Arion lusitanicus) Latvijā

Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs

Prioritāro vielu inventarizācija Daugavas un Gaujas upju baseinu apgabalos

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs