Vadlīnijas Fonda finansēto projektu īstenotājiem

Vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu īstenotājiem izstrādātas, lai palīdzētu finansējuma saņēmējiem nodrošināt kvalitatīvu un likumdošanai atbilstošu projekta realizācijas procesu.

Vadlīnijās ir apkopoti visbiežāk uzdotie jautājumi, kā arī aprakstīti tie aspekti, kuriem projekta īstenotāji apzināti vai neapzināti nepievērš pietiekošu rūpību, tādejādi pakļaujot atmaksāšanas riskam tiem piešķirto finansējumu un projekta realizāciju kopumā.

Vadlīnijām ir rekomendējošs raksturs, tomēr noteiktā kārtība jāievēro visiem projektu īstenotājiem, ar kuriem Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir noslēgusi līgumu vai vienošanos par projekta finansēšanu un izpildes kārtību.

Vadlīnijas pieejamas šeit:

Vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu īstenotājiem