Publicitātes vadlīnijas

Vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda publicitātes pasākumu nodrošināšanai izstrādātas, lai palīdzētu Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansēto projektu finansējuma saņēmējiem nodrošināt publicitāti par projekta finansēšanu no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”.

Vadlīnijās ir aprakstītas Fonda logo noformēšanas prasības un lietošanas noteikumi.

Vadlīnijās noteiktā kārtība jāievēro visiem projektu īstenotājiem, ar kuriem Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir noslēgusi līgumu vai vienošanos par projekta finansēšanu un izpildes kārtību.

Publicitātes vadlīnijas pieejamas šeit:

Vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda publicitātes pasākumu nodrošināšanai

Fonda logo ir pieejams šeit.