twittertwitter
Latviski
English
Projektu līdzfinansējuma saņemšanas konkursu nolikumi

2016.gads

Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā līdzfinansējuma iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas  KĀRTĪBA programmas periodam 2014 – 2017.

Iesniedzamie dokumenti nacionālā līdzfinansējuma saņemšanai:

Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta finanšu plāns

Projektu konkursā nacionālā līdzfinansējuma saņemšanai 2016.gadā Eiropas Komisijā iesniedzamajiem LIFE programmas projektiem var pieteikties līdz 2016. gada 8.jūlijam, iesniedzot projekta iesniegumu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā, Rīgā, Eksporta ielā 5, LV-1010, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai noteiktajā termiņā sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Detalizēta informācija par LIFE projektu iesniegšanu Eiropas Komisijā šeit

E-pasts papildus informācijai: liga.baumane@lvafa.gov.lv.


2015.gads

Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā līdzfinansējuma iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas  KĀRTĪBA programmas periodam 2014 – 2017.

Iesniedzamie dokumenti nacionālā līdzfinansējuma saņemšanai:

Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta finanšu plāns

Projektu konkursā nacionālā līdzfinansējuma saņemšanai 2015.gadā Eiropas Komisijā iesniedzamajiem LIFE programmas projektiem var pieteikties no 2015. gada 29.jūnija līdz 2015. gada 3.jūlijam, iesniedzot projekta iesniegumu Fonda administrācijā, Rīgā, Eksporta ielā 5, LV-1010, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai noteiktajā termiņā sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Detalizēta informācija par LIFE projektu iesniegšanu Eiropas Komisijā šeit

E-pasts papildus informācijai: lvafa@lvafa.gov.lv.

 2014.gads

Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā līdzfinansējuma iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas KĀRTĪBA programmas periodam 2014 – 2017.

Iesniegumu veidlapas nacionālā līdzfinansējuma saņemšanai:

Projektu konkursā nacionālā līdzfinansējuma saņemšanai 2014.gadā Eiropas Komisijā iesniedzamajiem LIFE programmas projektiem var pieteikties līdz š.g. 08.septembrim, iesniedzot projekta iesniegumu Fonda administrācijā, Rīgā, Eksporta ielā 5, LV-1010, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai noteiktajā termiņā sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu vai dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu e-parakstu.

Projektu gala iesniegumu elektroniskā pieteikšanās Eiropas Komisijā līdz 16.10.2014, plkst. 16.00 (pēc Beļģijas laika joslas) notiek izmantojot „eProposal” sistēmu. Detalizēta informācija par LIFE projektu iesniegšanu Eiropas Komisijā šeit.

E-pasts papildus informācijai: lvafa@lvafa.gov.lv.

 


2013.gads

Eiropas Kopienas vides finanšu programmas LIFE+ 2013.gada projektu līdzfinansējuma saņemšanas konkursa NOLIKUMS

Konkursā līdzfinansējuma saņemšanai var pieteiktieslīdz 2013.gada 30.aprīlim, iesniedzot aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā

 


2012.gads

 

Eiropas Kopienas vides finanšu programmas LIFE+ projektu līdzfinansējuma saņemšanas konkursa nolikums 2012.

Projektu konkursā var pieteikties līdz 2012.gada 13.augustam

Pielikums nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa LIFE+ Vides politika un pārvaldība un LIFE+ Informācija un komunikācija apakšprogrammās

Pielikums nr.2 - Projekta iesnieguma veidlapa LIFE+ Daba un bioloģiskā daudzveidība