twittertwitter
Latviski
English
Dabas resursu nodokļa administrēšana

No 2008. gada 1.jūlija Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir pārņēmusi VARAM funkcijas, kas saistītas ar dabas resursu nodokļa administrēšanu par videi kaitīgām precēm, iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, kā arī transportlīdzekļiem.

Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 7. pantam „Atbrīvojums no nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem, kurus pirmo reizi pastāvīgi reģistrē Latvijas Republikā", 8.pantam „Atbrīvojums no nodokļa par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem" un 9.pantam „Atbrīvojums no nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm", nodokļa maksātājs, izpildot normatīvajos aktos atrunātās prasības, ir tiesīgs saņemt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa maksājumiem, iesniedzot Fonda administrācijā VARAM adresētu iesniegumu par atbrīvojuma piemērošanu no nodokļa samaksas, pievienojot tam normatīvajos aktos prasītos dokumentus, kā arī pēc tam pārskatus un atskaites par nolietotu transportlīdzekļu, videi kaitīgo preču un vienreiz lietojamo trauku un galda piederumu apsaimniekošanu.

Noteikumi ir izstrādāti, lai pilnveidotu un uzlabotu tiesību aktu normas par atbrīvojumu no nodokļa samaksas piemērošanu un varētu maksimāli efektīvi administrēt un kontrolēt nodokļa atbrīvojumu par videi kaitīgām precēm, kā arī par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem.

Visa nepieciešamā dokumentācija, kas minēta noteikumos, ir jāiesniedz Fonda administrācijā.

Informācija par nodokļa samaksas atbrīvojumu :

Videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošana

Iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu atkritumu apsaimniekošana

Nolietotu transporta līdzekļu apsaimniekošana

2015.gada 19.janvāra rīkojums „Par Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas padomes izveidošanu un personālsastāva apstiprināšanu"

2015.gada 19.janvāra rīkojums „Par iepakojuma apsaimniekošanas padomi”

 

 

Artūrs Tribis (Daļas vadītājs)
arturs.tribis[at]lvafa.gov.lv
tālrunis: 67503351
mob.: 28665584

Mārtiņš Ozols (Pārvaldes vecākais eksperts)
martins.ozols[at]lvafa.gov.lv
mob.: 26199397