twittertwitter
Latviski
English
Projektu konkursu nolikumi

Plānotais projektu konkursu laika grafiks 2017.gadam

Aktuālie projektu konkursi


Vadlīnijas " Multisektoriālie projekti” aktivitāte “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai

/Projektu koncepciju iesniegšanas termiņš  03.02.2017./

Konkursa nolikums 2017.gadam aktivitātei „Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai” (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai” (MS Excel Macro)
Nr.3 - Projekta uzdevumiem piesaistītais personāls aktivitātei “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai” (MS Excel)
Nr.4 - Sadarbības apliecinājums ar sadarbības iestādi aktivitātei „Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai” (MS Word)
Nr.5 - Sadarbības apliecinājums ar projekta partneri aktivitātei „Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai” (MS Word)
Nr.6 - Projekta koncepcija aktivitātei „Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai” (MS Word)
Nr.7 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai” (PDF formāts)


Vadlīnijas " Multisektoriālie projekti” aktivitāte “Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai

/Projektu koncepciju iesniegšanas termiņš  03.02.2017./

Konkursa nolikums 2017.gadam aktivitātei „Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei “Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai” (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei “Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai” (MS Excel Macro)
Nr.3 - Projekta personāla pārskats aktivitātei “Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai” (MS Excel)
Nr.4 - Sadarbības apliecinājums aktivitātei „Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai” (MS Word)
Nr.5 - Projekta koncepcija aktivitātei „Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai” (MS Word)
Nr.6 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai” (PDF formāts)


Vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana “Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana

/Projektu iesniegšanas termiņš  27.01.2017./

Konkursa nolikums 2017.gadam aktivitātei „Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „ Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana” (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei „Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana” (MS Excel Macro)
Nr.3 - Aktivitāšu grafiks aktivitātei „Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana” (MS Excel)
Nr.4 - Vienošanās ar zemes īpašnieku aktivitātei „Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana” (MS Word)
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana” (PDF formāts)


Vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitāte “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana

/Projektu iesniegšanas termiņš  27.01.2017./

Konkursa nolikums 2017.gadam aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei „ Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” (MS Excel Macro)
Nr.3 - Vienošanās ar zemes īpašnieku aktivitātei “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” (MS Word)
Nr.4 - Aktivitāšu grafiks aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” (MS Excel)
Nr.5 - Partnerības apliecinājums aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” (MS Word)
Nr.6 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” (PDF formāts)


Jau notikušo projektu konkursu nolikumi