twitter
Latviski
English
Par mums
Aktualitātes
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Kompensācijas
Tiesību akti
Publiskie iepirkumi
LIFE
Sākums  Projektu konkursi  Pārskatu par projektu īstenošanu veidlapas
PROJEKTI
Projektu iesniegšana
Projektu konkursu nolikumi
Funkciju deleģējumu un nacionālas nozīmes projekti
Pārskatu par projektu īstenošanu veidlapas
Publicitātes vadlīnijas
Nozares vides projekti
Meklēšana
Lapas karte
Jautājumi & ieteikumi
Pārskatu par projektu īstenošanu veidlapasSaskaņā ar līgumu par projekta finansēšanas un izpildes kārtību starp Fonda administrāciju un projekta īstenotāju, pārskati par projekta īstenošanu jānoformē un jāiesniedz pēc noteikta veidlapas parauga, kuru apstiprinājusi Fonda padome.

Apakšprogrammai „Vides aizsardzības projekti” 

Ja projekta īstenošanas laiks pārsniedz 3 kalendāros mēnešus, par katru kalendārā gada ceturksni (izņemot pēdējo ceturksni, pēc kura tiek iesniegts noslēguma pārskats) līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 20 datumam projekta īstenotājam jāiesniedz ceturkšņa pārskats par projekta īstenošanu. Ceturkšņa pārskata veidlapas paraugs pieejams šeit:

Viena kalendārā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas projekta īstenotājam jāiesniedz Noslēguma pārskats par projekta īstenošanu (t.sk. Pielikums Nr.1 Noslēguma finanšu pārskats). Noslēguma pārskata par projekta īstenošanu un Noslēguma finanšu pārskata veidlapas paraugi pieejams šeit:

Instrukcijas par pārskatu aizpildīšanu (paraugi) pieejamas šeit:

 

Apakšprogrammai „Nozares vides projekti”

Neskaidrību gadījumā lūdzams vērsties Fonda administrācijas Projektu daļā.Mediaparks
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese:
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 503 322
E-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba un apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.30 līdz 17.00
© 2006, LVAFA
Lapa atjaunota: 11/26/2015