twittertwitter
Latviski
English
Par mums
Aktualitātes
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Tiesību akti
Publiskie iepirkumi
LIFE
Sākums  Projektu konkursi  Pārskatu par projektu īstenošanu veidlapas
PROJEKTI
Projektu konkursu nolikumi
Funkciju deleģējumu un nacionālas nozīmes projekti
Nozares vides projekti
Projektu iesniegšana
Dokumenti līguma noslēgšanai un finansējuma saņemšanai
Publicitātes vadlīnijas
Vadlīnijas Fonda finansēto projektu īstenotājiem
Pārskatu par projektu īstenošanu veidlapas
Meklēšana
Lapas karte
Jautājumi & ieteikumi
Pārskatu veidlapas par projektu īstenošanu

 

Saskaņā ar līgumu par projekta finansēšanas un izpildes kārtību starp Fonda administrāciju un projekta īstenotāju, pārskati par projekta īstenošanu jānoformē un jāiesniedz pēc noteikta veidlapas parauga, kuru apstiprinājusi Fonda padome.

Apakšprogramma „Vides aizsardzības projekti” 

Ja projekta īstenošanas laiks pārsniedz 3 kalendāros mēnešus, par katru kalendārā gada ceturksni (izņemot pēdējo ceturksni, pēc kura tiek iesniegts noslēguma pārskats) līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 20. datumam projekta īstenotājam jāiesniedz ceturkšņa pārskats par projekta īstenošanu.

Ceturkšņa pārskata veidlapa pieejama šeit:

Viena kalendārā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas projekta īstenotājam jāiesniedz Noslēguma pārskats par projekta īstenošanu (t.sk. Pielikums Nr.1 Noslēguma finanšu pārskats).

Noslēguma pārskata un Noslēguma finanšu pārskata veidlapas pieejamas šeit:

Paraugi, kā pareizi aizpildāmas pārskatu veidlapas ir pieejami šeit:

 

Apakšprogramma „Nozares vides projekti”
(VARAM un tās padotības iestādēm)

 

Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties Fonda administrācijas Projektu daļā.

Mediaparks
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese:
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 503 322
E-pasts: lvafa[at]lvafa.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba un apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.30 līdz 17.00
© 2006, LVAFA
Lapa atjaunota: 10/21/2016