twittertwitter
Latviski
English
Par mums
Aktualitātes
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Tiesību akti
Publiskie iepirkumi
LIFE
Sākums  Aktualitātes  Jaunumi
AKTUALITĀTES
Jaunumi
Paziņojumi presei
Publikācijas presē
Meklēšana
Lapas karte
Jautājumi & ieteikumi
Tiek izsludināts projektu konkurss valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām ekosistēmu un to dabisko struktūru, kā arī vietējo savvaļas sugu daudzveidības saglabāšanai un atjaunošanai”
04.07.2014

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2014.gada 26.jūnija sēdes lēmumu Nr.9 §1.3., izsludina projektu konkursu vadlīnijas  „Multisektoriālie projekti” aktivitātē  „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām ekosistēmu un to dabisko struktūru, kā arī vietējo savvaļas sugu daudzveidības saglabāšanai un atjaunošanai”.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt sadarbības projektu īstenošanu starp nevalstiskajām organizācijām un vides institūcijām Vides politikas pamatnostādnēs 2014-2020. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014. gada 26. marta rīkojumu Nr. 130) noteiktā rīcības mērķa C1 „Saglabāta un atjaunota ekosistēmu un to dabiskās struktūras, kā arī vietējo savvaļas sugu daudzveidība” sasniegšanai.

Projektu konkursā var piedalīties Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, par sadarbības partneri piesaistot Dabas aizsardzības pārvaldi.

Konkursa ietvaros tiks atbalstītas sekojošas aktivitātes:

Projektu iesniegumi jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikuma prasībām (apstiprināts ar LVAF padomes 2014.gada 26.jūnija sēdes Nr.9 §1.3. lēmumu). Konkursa nolikums un iesnieguma veidlapa ar pielikumiem ir pieejama LVAF administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv   sadaļā „Projektu konkursi”, „Projektu konkursa nolikumi”.

Projektu konkursā pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem šai aktivitātei ir noteikts EUR 145 000.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš noteikts no 2014.gada 14. līdz 28.jūlijam.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz LVAF administrācijā, Eksporta ielā 5, Rīgā, LV - 1010, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē), vai sūtot uz e-pasta adresi lvafa@lvafa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā, kurš ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu). Projektu iesniegumi, kas saņemti vai izsūtīti pa pastu (pasta zīmogs) pēc izsludinātā termiņa beigām, netiek pieņemti.

Papildus jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu var sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: lvafa@lvafa.gov.lv

Mediaparks
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese:
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 503 322
E-pasts: lvafa[at]lvafa.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba un apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.30 līdz 17.00
© 2006, LVAFA
Lapa atjaunota: 10/25/2016