twittertwitter
Latviski
English
Par mums
Aktualitātes
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Tiesību akti
Publiskie iepirkumi
LIFE
Sākums  Aktualitātes  Jaunumi
AKTUALITĀTES
Jaunumi
Paziņojumi presei
Publikācijas presē
Meklēšana
Lapas karte
Jautājumi & ieteikumi
Aicinājums iesniegt LIFE+ projektu koncepcijas.
22.02.2013

Lai projektu pieteicēji no Latvijas varētu sekmīgi sagatavot 2013.gada pieteikumus ES finanšu instrumenta LIFE+ finansēšanai, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija uzsāk potenciālo projektu pieteicēju apzināšanu un līdz š.g. 8.martam lūdz iesniegt iespējamo projekta koncepciju, kādā no EK uzaicinājumā 2013.gadam ietvertajām tēmām: LIFE+ daba un bioloģiskā daudzveidība; LIFE+ vides politika un pārvaldība; LIFE+ informācija un komunikācija.

Koncepcijas ne vēlāk, kā līdz š.g. 8.martam jāsagatavo noteiktā veidlapā (skat. zemāk) un jānosūta uz e-pasta adresi: sandra.berzina@lvafa.gov.lv

koncepcijas veidlapa DABA
koncepcijas veidlapa VIDE
koncepcijas veidlapa INFO

Par nacionālā līdzfinansējuma apjomu tiks paziņots pēc LIFE+ 2012.gada projektu konkursa rezultātu paziņošanas, izvērtējot pieejamo valsts finanšu līdzekļu atlikumu  LIFE+ programmas projektu līdzfinansēšanai periodā no 2011.gada līdz 2013.gadam, kas noteikts ar Ministru kabineta 30.06.2011. rīkojumu Nr.289 „Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE+ programmas projektu konkursā un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu”. http://www.likumi.lv/doc.php?id=232599

Mediaparks
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese:
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 503 322
E-pasts: lvafa[at]lvafa.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba un apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.30 līdz 17.00
© 2006, LVAFA
Lapa atjaunota: 10/28/2016