twitter
Latviski
English
Par mums
Aktualitātes
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Kompensācijas
Tiesību akti
Publiskie iepirkumi
LIFE +
Sākums  Aktualitātes  Jaunumi
AKTUALITĀTES
Jaunumi
Paziņojumi presei
Publikācijas presē
Meklēšana
Lapas karte
Jautājumi & ieteikumi
Aicinājums iesniegt LIFE+ projektu koncepcijas.
22.02.2013

Lai projektu pieteicēji no Latvijas varētu sekmīgi sagatavot 2013.gada pieteikumus ES finanšu instrumenta LIFE+ finansēšanai, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija uzsāk potenciālo projektu pieteicēju apzināšanu un līdz š.g. 8.martam lūdz iesniegt iespējamo projekta koncepciju, kādā no EK uzaicinājumā 2013.gadam ietvertajām tēmām: LIFE+ daba un bioloģiskā daudzveidība; LIFE+ vides politika un pārvaldība; LIFE+ informācija un komunikācija.

Koncepcijas ne vēlāk, kā līdz š.g. 8.martam jāsagatavo noteiktā veidlapā (skat. zemāk) un jānosūta uz e-pasta adresi: sandra.berzina@lvafa.gov.lv

koncepcijas veidlapa DABA
koncepcijas veidlapa VIDE
koncepcijas veidlapa INFO

Par nacionālā līdzfinansējuma apjomu tiks paziņots pēc LIFE+ 2012.gada projektu konkursa rezultātu paziņošanas, izvērtējot pieejamo valsts finanšu līdzekļu atlikumu  LIFE+ programmas projektu līdzfinansēšanai periodā no 2011.gada līdz 2013.gadam, kas noteikts ar Ministru kabineta 30.06.2011. rīkojumu Nr.289 „Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE+ programmas projektu konkursā un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu”. http://www.likumi.lv/doc.php?id=232599

Mediaparks
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese:
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 503 322
Fakss: 67 503 304
E-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba un apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.30 līdz 17.00
© 2006, LVAFA
Lapa atjaunota: 2015.04.18.