twittertwitter
Latviski
English
Par mums
Aktualitātes
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Tiesību akti
Publiskie iepirkumi
LIFE
Sākums  Aktualitātes  Jaunumi
AKTUALITĀTES
Jaunumi
Paziņojumi presei
Publikācijas presē
Meklēšana
Lapas karte
Jautājumi & ieteikumi
Tiek izsludināts 2013.gada projektu konkurss valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē”
19.02.2013

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2013.gada 15.februāra sēdes Nr.3 lēmumu, izsludina 2013.gada projektu konkursu vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē”.

Konkursa ietvaros projektu iesniegumus var iesniegt šādu aktivitāšu īstenošanai:
- īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana un ieviešana;
- biotopu un sugu, kurām izstrādāti sugas aizsardzības plāni, aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana un ieviešana ārpus Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām;
- zivju aizsardzības pasākumi.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikumu prasībām, no 2013.gada 25. februāra līdz 22.martam ir jāiesniedz Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu vai elektroniskā dokumenta veidā.

Projektu konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas interneta mājas lapā www.lvafa.gov.lv sadaļā - Projektu konkursi/Projektu konkursa nolikumi.

Sīkāka informācija pa tālr. 67503322; 67503310

Mediaparks
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese:
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 503 322
E-pasts: lvafa[at]lvafa.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba un apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.30 līdz 17.00
© 2006, LVAFA
Lapa atjaunota: 10/22/2016