twitter
Latviski
English
Par mums
Aktualitātes
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Kompensācijas
Tiesību akti
Publiskie iepirkumi
LIFE
Sākums  Kompensācijas  Kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem
KOMPENSĀCIJAS
Kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem
Meklēšana
Lapas karte
Jautājumi & ieteikumi
Kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiemZemes lietotājiem ir tiesības saņemt no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem.

20.11.2007. Ministru kabineta izstrādātie noteikumi Nr.778 nosaka kārtību, kādā zemes lietotājiem nosakāmi zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem paredz zaudējuma apmēru noteikšanu augkopībā, akvakultūrā, lopkopībā un biškopībā. Iesniegumu zaudējumu kompensācijai zemes lietotājs iesniedz Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē pēc attiecīgās zemes platības atrašanās vietas 7 dienu laikā no zaudējumu konstatēšanas dienas. Zaudējumu apmēra novērtēšanai tiek izveidota komisija, kas novērtē postījumu intensitāti attiecīgajā zemes platībā, kā arī nosaka postījumus nodarījušo dzīvnieku sugu. Sastādītais akts par zaudējumu apmēra noteikšanu naudas izteiksmē tiek iesniegts Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā. Jautājums par zaudējumu kompensāciju izmaksu tiek iekļauts Latvijas vides aizsardzības fonda padomes tuvākās sēdes darba kārtībā, kurā tiek pieņemts lēmums par zaudējumu kompensāciju.

Kompensācija netiek piešķirta tiem, kas nav ievērojuši lauksaimniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Saskaņā ar 15.12.2011. likums "Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā" ("LV", 201 (4599), 22.12.2011.) [stājas spēkā 01.01.2012.], kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem neaprēķina un neizmaksā 2012. un 2013.gadā. 

MK Noteikumi Nr. 778 „Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem"

Iesniegums zaudējumu kompensācijai par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībai

Iesniegums zaudējumu kompensācijai par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem akvakultūrai, lopkopībai vai biškopībai

Akts par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā

Akts par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem akvakultūrai

Akts par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem lopkopībai vai biškopībaiMediaparks
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese:
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 503 322
Fakss: 67 503 304
E-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba un apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.30 līdz 17.00
© 2006, LVAFA
Lapa atjaunota: 9/5/2015