twittertwitter
Latviski
English
Par mums
Aktualitātes
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Tiesību akti
Publiskie iepirkumi
LIFE
Sākums  Kompensācijas  Kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem
KOMPENSĀCIJAS
Kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem
Meklēšana
Lapas karte
Jautājumi & ieteikumi
Kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem

 

Zemes lietotājiem ir tiesības saņemt kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem.

Ministru kabineta 20.11.2007. noteikumi Nr. 778 „Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem"

Ministru kabineta noteikumi Nr.778 nosaka kārtību, kādā zemes lietotājiem nosakāmi zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem un zaudējuma apmēru noteikšanu augkopībā, akvakultūrā, lopkopībā un biškopībā.

Iesniegumu zaudējumu kompensācijai zemes lietotājs iesniedz Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē pēc attiecīgās zemes platības atrašanās vietas 7 dienu laikā no zaudējumu konstatēšanas dienas Valsts vides dienesta reģionālā iestāde atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajai kārtībai sastāda aktu par zaudējumu apmēra noteikšanu naudas izteiksmē.

Sastādītais akts par zaudējumu apmēra noteikšanu tiek iesniegts Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā līdz attiecīgā kalendārā gara 31. oktobrim.

Pamatojoties uz attiecīgo aktu, Latvijas vides aizsardzības fonda padome līdz kārtējā gada 30.novembrim pieņem lēmumu par zaudējumu kompensāciju.

Rēķina paraugs zaudējumu kompensācijas izmaksai


 

Mediaparks
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese:
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 503 322
E-pasts: lvafa[at]lvafa.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba un apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.30 līdz 17.00
© 2006, LVAFA
Lapa atjaunota: 10/25/2016