twitter
Latviski
English
Par mums
Aktualitātes
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Kompensācijas
Tiesību akti
Publiskie iepirkumi
LIFE +
Kas ir Latvijas vides aizsardzības fonds?
Fonda administrācijas sniegtie pakalpojumi, funkcijas un uzdevumi
Meklēšana Lapas karte Fonda logo
Kontakti Jautājumi & ieteikumi
 
Papildus izvēlne
Kontakti
Nozares politika
Budžets
Eiropas savienība un starptautiskās organizācijas
Publikācijas un statistika
Saites
Sabiedrības līdzdalība
Viegli lasīt
 
Iesniegto projektu statusi
Meklēt pēc:
Projektu iesniedzējiem un īstenotājiem
Kā iesniegt projektu
Projektu konkursa nolikumi
Dokumenti līguma noslēgšanai un finansējuma saņemšanai
Pārskatu par projektu īstenošanu veidlapasSaites
Ceļvedis e-Latvijā
Valsts prezidenta kanceleja
Latvijas Republikas Saeima
Ministru kabinets
(www.latvija.lv)
(www.president.lv)
(www.saeima.lv)
(www.mk.gov.lv)
Valdības institūcijas
Valsts prezidenta kanceleja
Latvijas Republikas Saeima
Ministru kabinets
Valsts kontrole
(www.president.lv)
(www.saeima.lv)
(www.mk.gov.lv)
(www.lrvk.gov.lv)
Ministrijas Latvijā
Aizsardzības ministrija
Ārlietu ministrija
Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
Iekšlietu ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Veselības ministrija
Zemkopības ministrija
(www.mod.gov.lv)
(www.am.gov.lv)
(www.em.gov.lv)
(www.fm.gov.lv)
(www.izm.gov.lv)
(www.km.gov.lv)
(www.lm.gov.lv)
(www.sam.gov.lv)
(www.tm.gov.lv)
(www.iem.gov.lv)
(www.varam.gov.lv)
(www.vm.gov.lv)
(www.zm.gov.lv)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautās institūcijas
Valsts vides dienests
Vides pārraudzības valsts birojs
Latvijas dabas muzejs
Valsts aģentūra „Nacionālais botāniskais dārzs”
Latvijas hidroekoloģijas institūts
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
Dabas aizsardzības pārvalde
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Vides investīciju fonds
Vides projekti
VAS „Elektroniskie sakari”
(www.vvd.gov.lv)
(www.vpvb.gov.lv)
(www.dabasmuzejs.gov.lv)
(www.nbd.gov.lv)
(www.lhei.lv)
(www.vraa.gov.lv)
(www.lvafa.gov.lv)
(www.dap.gov.lv)
(www.lvgmc.lv)
(www.lvif.gov.lv)
(www.videsprojekti.lv)
(www.vases.lv)
Nevalstiskās organizācijas
Baltijas Vides Forums
Bērnu Vides Skola
Daugavpils universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts
Latvijas Atkritumu Saimniecības uzņēmumu asociācija
Latvijas Botāniķu biedrība
Latvijas Dabas Fonds
Latvijas Petroglifu centrs
Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Pasaules Dabas fonds
Vides Aizsardzības asociācija
Vides attīstības biedrība
Latvijas Ornitoloģijas Biedrība
Vides izglītības fonds
Latvijas Makšķernieku asociācija
Latvijas zaļā kustība
Latvijas ezeri
(www.bef.lv)
(www.videsskola.lv)
(www.biology.lv)
(www.lasua.lv)
(www.botanika.sapnis.com)
(www.ldf.lv)
(www.petroglifi.lv)
(www.lvpa.lv)
(www.pdf.lv)
(www.inspektori.lv)
(www.videsattistiba.lv)
(www.lob.lv)
(www.videsfonds.lv)
(www.dzivaisudens.lv)
(www.zalie.lv)
(www.ezeri.lv)
ES un starptautiskās saites
EK LIFE+ programma
Lietuvas Vides investīciju fonds
Igaunijas Vides investīciju centrs
Polijas Nacionālais vides aizsardzības un udessaimniecības fonds
Polijas Ekofonds
(www.ec.europa.eu/environment/life)
(www.laaif.lt/)
(www.kik.ee)
(www.nfosigw.gov.pl)
(www.ekofundusz.org.pl)
Citas saites
Vides fakti
Vides vēstis
Zīlīte un Ezis
Lielā talka
Putni dabā
(www.videsfakti.lv)
(www.videsvestis.lv)
(www.ziliteunezis.lv)
(www.talkas.lv)
(www.putnidaba.wordpress.com)
Mediaparks
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese:
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 503 322
Fakss: 67 503 304
E-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba un apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.30 līdz 17.00
© 2006, LVAFA