twittertwitter
Latviski
English
Par mums
Aktualitātes
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Tiesību akti
Publiskie iepirkumi
LIFE
Kas ir Latvijas vides aizsardzības fonds?
Fonda administrācijas sniegtie pakalpojumi, funkcijas un uzdevumi
Meklēšana Lapas karte Fonda logo
Kontakti Jautājumi & ieteikumi
 
Papildus izvēlne
Kontakti
Nozares politika
Budžets
Eiropas savienība un starptautiskās organizācijas
Publikācijas un statistika
Saites
Sabiedrības līdzdalība
Viegli lasīt
 
Iesniegto projektu statusi
Meklēt pēc:
Projektu iesniedzējiem un īstenotājiem
Kā iesniegt projektu
Projektu konkursu nolikumi
Dokumenti līguma noslēgšanai un finansējuma saņemšanai
Pārskatu par projektu īstenošanu veidlapas


Saites
Ceļvedis e-Latvijā (www.latvija.lv)
Valdības institūcijas
Valsts prezidenta kanceleja (www.president.lv)
Latvijas Republikas Saeima (www.saeima.lv)
Ministru kabinets (www.mk.gov.lv)
Valsts kontrole (www.lrvk.gov.lv)
Ministrijas Latvijā
Aizsardzības ministrija (www.mod.gov.lv)
Ārlietu ministrija (www.am.gov.lv)
Ekonomikas ministrija (www.em.gov.lv)
Finanšu ministrija (www.fm.gov.lv)
Izglītības un zinātnes ministrija (www.izm.gov.lv)
Kultūras ministrija (www.km.gov.lv)
Labklājības ministrija (www.lm.gov.lv)
Satiksmes ministrija (www.sam.gov.lv)
Tieslietu ministrija (www.tm.gov.lv)
Iekšlietu ministrija (www.iem.gov.lv)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (www.varam.gov.lv)
Veselības ministrija (www.vm.gov.lv)
Zemkopības ministrija (www.zm.gov.lv)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautās institūcijas
Valsts vides dienests (www.vvd.gov.lv)
Vides pārraudzības valsts birojs (www.vpvb.gov.lv)
Latvijas dabas muzejs (www.dabasmuzejs.gov.lv)
Valsts aģentūra „Nacionālais botāniskais dārzs” (www.nbd.gov.lv)
Latvijas hidroekoloģijas institūts (www.lhei.lv)
Valsts reģionālās attīstības aģentūra (www.vraa.gov.lv)
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (www.lvafa.gov.lv)
Dabas aizsardzības pārvalde (www.daba.gov.lv)
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (www.lvgmc.lv)
Vides investīciju fonds (www.lvif.gov.lv)
VAS „Elektroniskie sakari” (www.vases.lv)
Nevalstiskās organizācijas
Baltijas Vides Forums (www.bef.lv)
Bērnu Vides Skola (www.videsskola.lv)
Homo Ecos (www.homoecos.lv)
Latvijas Atkritumu Saimniecības uzņēmumu asociācija (www.lasua.lv)
Vides Izglītotāju Asociācija (www.lasua.lv)
Latvijas Dabas Fonds (www.ldf.lv)
Baltijas Krasti (www.baltijaskrasti.lv)
Latvijas Vides pārvaldības asociācija (www.lvpa.lv)
Pasaules Dabas fonds (www.pdf.lv)
Vides aizsardzības klubs (www.vak.lv)
Vides attīstības biedrība (www.videsattistiba.lv)
Latvijas Ornitoloģijas Biedrība (www.lob.lv)
Vides izglītības fonds (www.videsfonds.lv)
Abavas Ielejas Attīstības centrs (www.senleja.lv)
ES un starptautiskās saites
EK LIFE+ programma (www.ec.europa.eu/environment/life)
Lietuvas Vides investīciju fonds (www.laaif.lt)
Igaunijas Vides investīciju centrs (www.kik.ee)
Polijas Nacionālais vides aizsardzības un udessaimniecības fonds (www.nfosigw.gov.pl)
Polijas Ekofonds (www.ekofundusz.org.pl)
Citas saites
Vides fakti (www.videsfakti.lv)
Vides vēstis (www.videsvestis.lv)
Dabas koncertzāle (www.dabaskoncertzale.lv)
Lielā talka (www.talkas.lv)
Putni dabā (www.putnidaba.lv)
Mediaparks
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese:
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 503 322
E-pasts: lvafa[at]lvafa.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba un apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.30 līdz 17.00
© 2006, LVAFA