twitter
Latviski
English
Par mums
Aktualitātes
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Kompensācijas
Tiesību akti
Publiskie iepirkumi
LIFE +
Sākums  Lapas karte
Meklēšana
Lapas karte
Jautājumi & ieteikumi
Lapas karte
Par mums
Aktualitātes
Vispārējs apraksts
Fonda budžets
Vēsture
Nolikums
Fonda padome
Darbinieki
Vakances
Darba laiks
Rekvizīti
Jaunumi
Paziņojumi presei
Publikācijas presē
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu iesniegšana
Projektu konkursa nolikumi
Pārskatu par projektu īstenošanu veidlapas
Publicitātes vadlīnijas
Nozares vides projekti
Fonda padomes sēžu protokoli
Fonda konsultatīvās padomes sēžu protokoli
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Video
Pētījumi
Ko par fonda projektiem raksta citi?
Semināru materiāli
Dažadi
Fonda projekti Fotogrāfijās
Dabas resursu nodokļa administrēšana
Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošana
Nolietoto transporta līdzekļu apsaimniekošana
Iepakojuma apsaimniekošana
Kompensācijas
Tiesību akti
Kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem
Likumi
MK noteikumi
Politikas plānošanas dokumenti
Publiskie iepirkumi
LIFE +
Publiskie iepirkumi
Zaļais publiskais iepirkums
Mediaparks
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese:
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 503 322
Fakss: 67 503 304
E-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba un apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.30 līdz 17.00
© 2006, LVAFA
Lapa atjaunota: 2015.03.29.