twittertwitter
Latviski
English
Par mums
Aktualitātes
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Tiesību akti
Publiskie iepirkumi
LIFE
Sākums  Lapas karte
Meklēšana
Lapas karte
Jautājumi & ieteikumi
Lapas karte
Par mums
Aktualitātes
Vispārējs apraksts
Fonda budžets
Nolikums
Fonda padome
Darbinieki
Vakances
Darba laiks
Rekvizīti
Struktūra
Īpašumi
Vēsture
Jaunumi
Paziņojumi presei
Publikācijas presē
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu konkursu nolikumi
Funkciju deleģējumu un nacionālas nozīmes projekti
Nozares vides projekti
Projektu iesniegšana
Dokumenti līguma noslēgšanai un finansējuma saņemšanai
Publicitātes vadlīnijas
Vadlīnijas Fonda finansēto projektu īstenotājiem
Pārskatu par projektu īstenošanu veidlapas
Fonda padomes sēžu protokoli
Fonda konsultatīvās padomes sēžu protokoli
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Video
Pētījumi
Semināru materiāli
Ko par fonda projektiem raksta citi?
Dažadi
Fonda projekti Fotogrāfijās
Dabas resursu nodokļa administrēšana
Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošana
Nolietoto transporta līdzekļu apsaimniekošana
Iepakojuma apsaimniekošana
Kompensācijas
Tiesību akti
Kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem
Likumi
MK noteikumi
Politikas plānošanas dokumenti
Publiskie iepirkumi
LIFE
Publiskie iepirkumi
Zaļais publiskais iepirkums
Mediaparks
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese:
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 503 322
E-pasts: lvafa[at]lvafa.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba un apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.30 līdz 17.00
© 2006, LVAFA
Lapa atjaunota: 10/27/2016