twitter
Latviski
English
Par mums
Aktualitātes
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Kompensācijas
Tiesību akti
Publiskie iepirkumi
LIFE
Kas ir Latvijas vides aizsardzības fonds?
Fonda administrācijas sniegtie pakalpojumi, funkcijas un uzdevumi
Meklēšana Lapas karte Fonda logo
Kontakti Jautājumi & ieteikumi
 
Papildus izvēlne
Kontakti
Nozares politika
Budžets
Eiropas savienība un starptautiskās organizācijas
Publikācijas un statistika
Saites
Sabiedrības līdzdalība
Viegli lasīt
 
Iesniegto projektu statusi
Meklēt pēc:
Projektu iesniedzējiem un īstenotājiem
Kā iesniegt projektu
Projektu konkursa nolikumi
Dokumenti līguma noslēgšanai un finansējuma saņemšanai
Pārskatu par projektu īstenošanu veidlapas
Projektu konkursu grafiks 2015.gada pirmajam pusgadam
Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības interešu ievērošanu un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā Fonda līdzekļu sadales procesos, atbalstot fonda līdzekļu piešķiršanu projektiem, kuri veicina ilgtspējīgu attīstību un to mērķis atbilst valstiski vai starptautiski atzītām vides politikas vai vides izglītības prioritātēm.

Fonda konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar brīvprātības un atklātības principu.

Konsultatīvās padomes sastāvā ir biedrību un nodibinājumu, kuru mērķis saskaņā ar to statūtiem ir vides aizsardzība, un ar vides izglītības un vides zinātnes attīstību saistītu institūciju ievēlēti pārstāvji.

Konsultatīvajai padomei ir šādi uzdevumi:

  1. Atbilstoši Fonda padomes apstiprinātajām fonda līdzekļu izmantošanas vadlīnijām un saskaņā ar Fonda padomes apstiprināto projektu iesniegšanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtību izvērtēt un pieņemt ieteikuma rakstura lēmumus par Fonda administrācijā iesniegto projektu iesniegumu finansēšanu no Fonda līdzekļiem;
  2. Sniegt priekšlikumus Fonda padomei projektu iesniegšanas, novērtēšanas, finansēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtības pilnveidošanai.

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes nolikums

Ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 18.07.2013. rīkojumu apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvās padomes personālsastāvs (pilnvaru termiņš – 17.07.2015.)

 

Nr.p. k.

Organizācijas nosaukums (reģ. Nr.)

Deleģētais pārstāvis

Deleģētā pārstāvja vietnieks

1.

Biedrība „Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (reģ. Nr. 40008036345)

Aiga Kāla

Sandra Krivmane

2.

Biedrība „Latvijas Zaļā josta” (reģ. Nr. 40008068162)

Ilze Liepa-Balode

Velga Vilciņa

3.

Nodibinājums „Pasaules dabas fonds” (reģ. Nr. 40008067839)

Jānis Rozītis

Dārta Treija

4.

Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds” (reģ. Nr. 40008019379)

Lelde Eņģele

Liene Auniņa

5.

Biedrība „Bērnu vides skola” (reģ. Nr. 40008002940)

Gatis Putenis

Laura Zvingule

6.

Biedrība „Latvijas Botāniķu biedrība” (reģ. Nr. 40008008642)

Brigita Laime

Valda Baroniņa

7.

Biedrība „BALTA DABA” (reģ. Nr. 40008155008)

Ģirts Baranovskis

Ralfs Piziks

8.

Biedrība „Vides attīstības biedrība” (reģ. Nr. 40008140784)

Dilara Šabajeva

Kārlis Maulics

9.

Biedrība „Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija” (reģ. Nr. 40008013925)

Armands Nikolajevs

Guna Bērziņa

10.

Biedrība „Latgales Oliva” (reģ. Nr. 40008201650)

Nellija Livčāne

Jānis Mežinieks

11.

Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts

Digna Pilāte

Jolanta Bāra

12.

Biedrība „Latvijas Sociāluzņēmumu asociācija” (reģ. Nr. 40008097195)

Māris Liepiņš

Lana Liepiņa

13.

Biedrība „Vides izglītotāju asociācija” (reģ. Nr. 40008015697)

Ieva Veģere

Rudīte Grabovska

14.

Biedrība „Vides aizsardzības klubs” (reģ. Nr. 40008003594)

Elita Kalniņa

Aija Caune

15.

Biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (reģ. Nr. 40008009597)

Rūta Bendere

Dace Āriņa

16.

Biedrība „Baltijas Vides Forums” (reģ. Nr. 40008075450)

Ingrīda Brēmere

Daina Indriksone

17.

Biedrība „Abavas ielejas attīstības centrs” (reģ. Nr. 50008072441)

Iveta Piese

Baiba Strazdiņa

18.

Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” (reģ. Nr. 50008101721)

Lāsma Zēberga

Daina Ozola

Mediaparks
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese:
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 503 322
Fakss: 67 503 304
E-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba un apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.30 līdz 17.00
© 2006, LVAFA