Latviski
English
Par mums
Aktualitātes
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Kompensācijas
Tiesību akti
Publiskie iepirkumi
LIFE +
Kas ir Latvijas vides aizsardzības fonds?
Fonda administrācijas sniegtie pakalpojumi, funkcijas un uzdevumi
Meklēšana Lapas karte Fonda logo
Kontakti Jautājumi & ieteikumi
 
Papildus izvēlne
Kontakti
Nozares politika
Budžets
Eiropas savienība un starptautiskās organizācijas
Publikācijas un statistika
Saites
Sabiedrības līdzdalība
Viegli lasīt
 
Iesniegto projektu statusi
Meklēt pēc:
Projektu iesniedzējiem un īstenotājiem
Kā iesniegt projektu
Projektu konkursa nolikumi
Dokumenti līguma noslēgšanai un finansējuma saņemšanai
Pārskatu par projektu īstenošanu veidlapasProjektu konkursa nolikumi

Aktuālie projektu konkursi

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2014. gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš aktivitātē 3.3. 17.04.2014./

Vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2014.gadam

Pielikumi: 

Nr.1.3 - aktivitātes – VIDES IZGLĪTĪBAS NOMETŅU ORGANIZĒŠANA BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM - Projekta iesnieguma veidlapa 2014. gadam

Nr.2 - Projekta tāme / kalkulācija (MS Excel formāts)

Nr.3 - Ekspertu komisijas un konsultatīvās padomes piemērojamie vērtēšanas kritēriji

 


 Jau notikušo projektu konkursu nolikumi:

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē" konkursa nolikums 2013. gadam.

/Projektu iesniegšanas termiņš līdz 2014.gada 24.janvārim/

Vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē" konkursa nolikums 2013. gadam

Pielikumi: 
Nr.1 -
Sugu saraksts aktivitātei Nr.3.3.
Nr.2 - Projekta iesnieguma veidlapa 2013. gadam (MS Word formāts)
Nr.3 - Projekta tāme / kalkulācija (MS Excel formāts)
Nr.4 - Ekspertu komisijas un konsultatīvās padomes piemērojamie vērtēšanas kritēriji

 


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2014. gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš aktivitātēm Nr.1.un Nr.2. no 11.11.2013. līdz 22.11.2013; aktivitātēm Nr.3.-5. 06.01.2014. līdz 17.01.2014./

Vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2014.gadam

Pielikumi: 
Nr.1.1 - aktivitātes - PERIODISKO IZDEVUMU IZDOŠANA - Projekta iesnieguma veidlapa 2014. gadam
/pieteikšanās noslēgusies 22.11.2013./
Nr.1.2 - aktivitātes - TV UN RADIO RAIDĪJUMU VEIDOŠANA - Projekta iesnieguma veidlapa 2014. gadam
/pieteikšanās noslēgusies 22.11.2013./
Nr.1.3 - aktivitātes – VIDES IZGLĪTĪBAS NOMETŅU ORGANIZĒŠANA BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM - Projekta iesnieguma veidlapa 2014. gadam
Nr.1.4 - aktivitātes – AKCIJU UN KAMPAŅU ORGANIZĒŠANA - Projekta iesnieguma veidlapa 2014. gadam
Nr.1.5 - aktivitātes – ATBALSTS VIETĒJĀM VIDES INICIATĪVĀM - Projekta iesnieguma veidlapa 2014. gadam

Nr.2 - Projekta tāme / kalkulācija (MS Excel formāts)
Nr.3 - Ekspertu komisijas un konsultatīvās padomes piemērojamie vērtēšanas kritēriji

 


 

Projektu konkursa nolikums Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammā „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2014.gadam

Projektu konkursa nolikums apakšprogrammā „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2014.gadam /pieteikšanās noslēgusies 29.11.2013./

 

Pielikumi:

Nr.1 – Projekta iesnieguma veidlapa
Nr.2 – Projekta izmaksu kalkulācija(MS Excel formāts)
Nr.3 – Projekta aktivitāšu un finansējuma izlietošanas laika grafiks (MS Excel formāts)
Nr.4 - Piemērojamie vērtēšanas kritēriji

Finansējuma saņemšanai 2014.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas, 21.13.00., „Nozares vides projekti” var pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, Valsts aģentūra „Latvijas Dabas muzejs”, Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona „Nacionālais Botāniskais dārzs” un Atvasināta publiska persona „Latvijas Hidroekoloģijas institūts” 

 


Nosacījumi, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai

Nosacījumi 

Pielikumi:

Nr.1 – Projekta iesnieguma veidlapa
Nr.2
Projekta tāme (MS Excel formāts)

 


 

 

 "Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē" konkursa nolikums 2013. gadam. /Projektu iesniegšanas termiņš no 2013.gada 25.februāra līdz 22.martam/

Vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē" konkursa nolikums 2013. gadam

Pielikumi: 
Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa 2013. gadam (MS Word formāts) 
Nr.2 - Projekta tāme / kalkulācija (MS Excel formāts)
Nr.3 -
 Ekspertu komisijas un konsultatīvās padomes piemērojamie vērtēšanas kritēriji

 


 Nosacījumi, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammām


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2013. gadam. / Projektu iesniegšanas termiņš no 2013.gada 2. līdz 11.janvārim/

Vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2013. gadam

Pielikumi:
Nr.1.1 - aktivitātes - PERIODISKO IZDEVUMU IZDOŠANA - Projekta iesnieguma veidlapa 2013. gadam
Nr.1.2
- aktivitātes - TV UN RADIO RAIDĪJUMU VEIDOŠANA - Projekta iesnieguma veidlapa 2013. gadam
Nr.1.3
- aktivitātes – NOMETŅU ORGANIZĒŠANA BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM - Projekta iesnieguma veidlapa 2013.gadam
Nr.1.4
- aktivitātes – AKCIJU ORGANIZĒŠANA - Projekta iesnieguma veidlapa 2013. gadam

Nr.2 - Projekta tāme / kalkulācija (MS Excel formāts)
Nr.3 -
Ekspertu komisijas un konsultatīvās padomes piemērojamie vērtēšanas kritēriji


Projektu vadlīnijas „Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā”:

 

Aktivitātes „Periodisko izdevumu izdošana” konkursa nolikums 2012.gadam /iesniegumu iesniegšanas termiņš 27.12.2011. – 09.01.2012./

 

Pielikumi:

 1. – Projekta iesnieguma veidlapa
 2. – Projekta tāme
 3. – Projekta izmaksu kalkulācija

Aktivitātes „TV un radio raidījumu veidošana” konkursa nolikums 2012.gadam /iesniegumu iesniegšanas termiņš 27.12.2011. – 09.01.2012./

Pielikumi:

 1. – Projekta iesnieguma veidlapa
 2. – Projekta tāme
 3. – Projekta izmaksu kalkulācija

 

Vadlīnijas tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei

  • Projektu vadlīnijas "VIDES MONITORINGS" konkursa nolikumi 2009.gadam

 

  • Projektu vadlīnijas "DABAS UN BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS AIZSARDZĪBA" konkursa nolikumi 2009.gadam

 

 • Projektu vadlīnijas "MULTISEKTORIĀLIE PROJEKTI" konkursa nolikumi 2008.gadam

 

 

Projektu vadlīnijas „PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU DARBĪBA UN IZDEVĒJDARBĪBA VIDES IZGLĪTĪBAS UN AUDZINĀŠANAS JOMĀ” konkursa nolikumi 2008.gadam

Projektu vadlīnijas "AUGŠNU UN GRUNTS AIZSARDZĪBA UN SANĀCIJA" aktivitātes "INČUKALNA GUDRONA DĪĶU APSAIMNIEKOŠANA" konkursa nolikums 2008.gadam un iesniedzamie dokumenti

Projektu vadlīnijas "DABAS UN BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS AIZSARDZĪBA" aktivitātes "BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS SAGLABĀŠANAS PASĀKUMU NODROŠINĀŠANA ŪDEŅU EKOSISTĒMĀ" konkursa nolikums 2008.gadam un iesniedzamie dokumenti

Projektu vadlīnijas "VIDES MONITORINGS" konkursa nolikumi 2008.gadamMediaparks
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese:
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 503 322
Fakss: 67 503 304
E-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba un apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.30 līdz 17.00
© 2006, LVAFA
Lapa atjaunota: 2014.04.20.