twitter
Latviski
English
Par mums
Aktualitātes
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Kompensācijas
Tiesību akti
Publiskie iepirkumi
LIFE
Kas ir Latvijas vides aizsardzības fonds?
Fonda administrācijas sniegtie pakalpojumi, funkcijas un uzdevumi
Meklēšana Lapas karte Fonda logo
Kontakti Jautājumi & ieteikumi
 
Papildus izvēlne
Kontakti
Nozares politika
Budžets
Eiropas savienība un starptautiskās organizācijas
Publikācijas un statistika
Saites
Sabiedrības līdzdalība
Viegli lasīt
 
Iesniegto projektu statusi
Meklēt pēc:
Projektu iesniedzējiem un īstenotājiem
Kā iesniegt projektu
Projektu konkursa nolikumi
Dokumenti līguma noslēgšanai un finansējuma saņemšanai
Pārskatu par projektu īstenošanu veidlapas
Projektu konkursu grafiks 2015.gada pirmajam pusgadam
Projektu konkursa nolikumi


Aktuālie projektu konkursi

 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” II kārta

/Projektu iesniegšanas termiņš 01.06.2015. - 12.06.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei ”Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” II kārta (PDF formāts, 646 KB)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” II kārta (MS Word, 294 KB)
Nr.2 - Projekta tāme  aktivitātei „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” II kārta (MS Excel Macro, 67 KB)
Nr.3 - Projekta uzdevumiem piesaistītais personāls aktivitātei „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” II kārta (MS Excel, 12 KB)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji  aktivitātei „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” II kārta (PDF formāts, 387 KB)

 


 

Nosacījumi, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai

Nosacījumi

Pielikumi:

Nr.1 – Projekta iesnieguma veidlapa
Nr.2
- Projekta tāme (MS Excel formāts)

 


 

Jau notikušo projektu konkursu nolikumi:

 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” II kārta

/Projektu iesniegšanas termiņš 07.04.2015. - 17.04.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei„Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” II kārta (PDF formāts, 667 KB)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” II kārta (MS Word, 139 KB)
Nr.2 - Projekta tāme  aktivitātei „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” II kārta (MS Excel, 90 KB)
Nr.3 – Projekta uzdevumiem piesaistītais personāls aktivitātei „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” II kārta (MS Excel, 12 KB)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji  aktivitātei „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” II kārta (PDF formāts, 640 KB)


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām)”

/Projektu iesniegšanas termiņš 16.02.2015. - 27.02.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām)”

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām)”
Nr.2 - Projekta tāme  aktivitātei „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām)”
Nr.3 - Vērtēšanas kritēriji  aktivitātei „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām)”

 


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitāte „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai aktualizēšana indikatīvi norādītajām sugām”

/Projektu iesniegšanas termiņš 29.12.2014. - 29.01.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai aktualizēšana indikatīvi norādītajām sugām”

Pielikumi:

Nr.1 – Indikatīvi norādīto sugu saraksts aktivitātei „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai aktualizēšana indikatīvi norādītajām sugām”
Nr.2 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei  „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai aktualizēšana indikatīvi norādītajām sugām”
Nr.3 - Projekta tāme aktivitātei „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai aktualizēšana indikatīvi norādītajām sugām”
Nr.4 - Projekta darba uzdevumu izpildes laika grafiks aktivitātei „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai aktualizēšana indikatīvi norādītajām sugām”
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai aktualizēšana indikatīvi norādītajām sugām”

 


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem”

/Projektu iesniegšanas termiņš 19.01.2015. - 30.01.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem”

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei  „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem”
Nr.2 - Projekta tāme  aktivitātei „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem”
Nr.3 - Vērtēšanas kritēriji  aktivitātei „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem”

 


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitāte „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai”

/Projektu iesniegšanas termiņš 29.12.2014. - 29.01.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai”

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei  „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai”
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai”
Nr.3 - Projekta darba uzdevumu izpildes laika grafiks aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai”
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai”Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitāte „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai”

/Projektu iesniegšanas termiņš 29.12.2014. - 29.01.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai”

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei  „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai”
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai”
Nr.3 - Projekta aktivitāšu laika grafiks aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai”
Nr.4 - Vienošanās ar zemes īpašnieku paraugs aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ( ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai”
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai”


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitāte „Zivju resursu aizsardzības pasākumi”

/Projektu iesniegšanas termiņš 29.12.2014. - 29.01.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei „Zivju resursu aizsardzības pasākumi”

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei  „Zivju resursu aizsardzības pasākumi”
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei„Zivju resursu aizsardzības pasākumi”
Nr.3 - Projekta darba uzdevums aktivitātei „Zivju resursu aizsardzības pasākumi”
Nr.4 - Vienošanās ar zemes īpašnieku paraugs aktivitātei „Zivju resursu aizsardzības pasākumi”
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Zivju resursu aizsardzības pasākumi”


 

Valsts budžeta programma „Vides aizsardzības fonds” apakšprogramma „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2015.gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš II kārtai - 19.12.2014./

Projektu konkursa nolikums apakšprogrammā „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2015.gadam

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa
Nr.2 - Projekta izmaksu kalkulācija (MS Excel formāts)
Nr.3 - Projekta aktivitāšu un finansējuma izlietošanas laika grafiks (MS Excel formāts)
Nr.4 - Piemērojamie vērtēšanas kritēriji

Finansējuma saņemšanai 2015.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas, 21.13.00., „Nozares vides projekti” var pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, Latvijas Dabas muzejs, Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona „Nacionālais Botāniskais dārzs” un Atvasināta publiska persona „Latvijas Hidroekoloģijas institūts”.


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi”

/Projektu iesniegšanas termiņš I kārtai 01.12.-12.12.2014./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi”

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi”
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi”
Nr.3 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi”


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas " Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās" aktivitāte „Vides aizsardzības jautājumu atspoguļošana periodiskajos izdevumos”

/Projektu iesniegšanas termiņš 10.11.-21.11.2014./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei „Vides aizsardzības jautājumu atspoguļošana periodiskajos izdevumos”

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „Vides aizsardzības jautājumu atspoguļošana periodiskajos izdevumos”
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei „Vides aizsardzības jautājumu atspoguļošana periodiskajos izdevumos”
Nr.3 - Periodiskā izdevuma 1 numura pašizmaksas kalkulācija
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Vides aizsardzības jautājumu atspoguļošana periodiskajos izdevumos”


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas " Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās" aktivitāte „TV un radio raidījumu veidošana”

/Projektu iesniegšanas termiņš 10.11.-21.11.2014./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei „TV un radio raidījumu veidošana”

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „TV un radio raidījumu veidošana”
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei „TV un radio raidījumu veidošana”
Nr.3 - 1 raidījuma pašizmaksas kalkulācija
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „TV un radio raidījumu veidošana”

 


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai”

/Projektu iesniegšanas termiņš 30.09.2014./

Kārtība, kādā 2014. gada II pusgadā iesniedzami projektu iesniegumi aktivitātē „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai”

Pielikumi:

 1. Iesnieguma veidlapa
 2. Projekta tāme
 3. Piemērojamie vērtēšanas kritēriji
 4. Līguma par projekta finansēšanas un izpildes kārtību forma

 


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām kvalitatīvas vides komunikācijas nodrošināšanai”

/Projektu iesniegšanas termiņš 14.07.-28.07.2014./

Konkursa nolikums

Pielikumi:

 1. Iesnieguma veidlapa
 2. Projekta tāme
 3. Projekta aktivitāšu un finanšu plūsmas grafiks
 4. Sadarbības partnera apliecinājums
 5. Piemērojamie vērtēšanas kritēriji
 6. Finansēšanas līguma forma

 


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā”

/Projektu iesniegšanas termiņš 14.07.-28.07.2014./

Konkursa nolikums

Pielikumi:

1.1 Iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.1. “Praktisku pasākumu īstenošana vides piesārņojuma novēršanā, novērtējot piesārņojuma emisiju samazināšanos”

1.2 Iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.2. „Gaisa kvalitātes kontrolē iesaistīto personu profesionālās kvalifikācijas celšana”

1.3 Iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.3. „Praktiska atbalsta pasākumu veikšana zivju resursu kontroles jomā iesaistītājām personām”

1.4 Iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.4. „Praktiski pasākumi īpaši aizsargājamo ES vai Latvijas nozīmes tekošu saldūdeņu biotopu aizsardzībai un apsaimniekošanai”

2. Projekta tāme

3. Projekta aktivitāšu un finanšu plūsmas grafiks

4. Sadarbības partnera apliecinājums

5.1 Piemērojamie vērtēšanas kritēriji aktivitātei 3.1. “Praktisku pasākumu īstenošana vides piesārņojuma novēršanā, novērtējot piesārņojuma emisiju samazināšanos”

5.2 Piemērojamie vērtēšanas kritēriji aktivitātei 3.2. „Gaisa kvalitātes kontrolē iesaistīto personu profesionālās kvalifikācijas celšana”

5.3 Piemērojamie vērtēšanas kritēriji aktivitātei 3.3. „Praktiska atbalsta pasākumu veikšana zivju resursu kontroles jomā iesaistītājām personām”

5.4 Piemērojamie vērtēšanas kritēriji aktivitātei 3.4. „Praktiski pasākumi īpaši aizsargājamo ES vai Latvijas nozīmes tekošu saldūdeņu biotopu aizsardzībai un apsaimniekošanai”

6. Finansēšanas līguma forma

 


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām ekosistēmu un to dabisko struktūru, kā arī vietējo savvaļas sugu daudzveidības saglabāšanai un atjaunošanai”

/Projektu iesniegšanas termiņš 14.07.-28.07.2014./

Konkursa nolikums

Pielikumi:

 1. Iesnieguma veidlapa
 2. Projekta tāme
 3. Projekta aktivitāšu un finanšu plūsmas grafiks
 4. Sadarbības partnera apliecinājums
 5. Piemērojamie vērtēšanas kritēriji
 6. Finansēšanas līguma forma

 


 


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2014. Gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš /04.07.2014./

Vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" aktivitātes „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu organizēšana” konkursa nolikums 2014.gadam

Pielikumi:

Nr.1 – Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei -„Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu organizēšana”

Nr.2. -  Projekta tāme

Nr.3. – Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu organizēšana”

 


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2014. Gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš /04.07.2014./

Vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" aktivitātes „Publisku sabiedrības vides izglītošanas pasākumu organizēšana” konkursa nolikums 2014.gadam

Pielikumi:

Nr.1 – Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei -„Publisku sabiedrības vides izglītošanas pasākumu organizēšana”

Nr.2. -  Projekta tāme

Nr.3. – Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Publisku sabiedrības vides izglītošanas pasākumu organizēšana”

 


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2014. Gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš /04.07.2014./

Vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" aktivitātes „Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi” konkursa nolikums 2014.gadam

Pielikumi:

Nr.1 – Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei -„Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi”

Nr.2. -  Projekta tāme

Nr.3. – Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi”


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2014. Gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš /04.07.2014./

Vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" aktivitātes „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti” konkursa nolikums 2014.gadam

Pielikumi:

Nr.1 – Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei -„Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti”

Nr.2. -  Projekta tāme

Nr.3. – Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti”

 


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2014. gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš aktivitātē 3.3. 17.04.2014./

Vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2014.gadam

Pielikumi:

Nr.1.3 - aktivitātes – VIDES IZGLĪTĪBAS NOMETŅU ORGANIZĒŠANA BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM - Projekta iesnieguma veidlapa 2014. gadam

Nr.2 - Projekta tāme / kalkulācija (MS Excel formāts)

Nr.3 - Ekspertu komisijas un konsultatīvās padomes piemērojamie vērtēšanas kritēriji

 


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē" konkursa nolikums 2014. gadam.

/Projektu iesniegšanas termiņš līdz 2014.gada 24.janvārim/

Vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē" konkursa nolikums 2013. gadam

Pielikumi:
Nr.1 -
Sugu saraksts aktivitātei Nr.3.3.
Nr.2 - Projekta iesnieguma veidlapa 2013. gadam (MS Word formāts)
Nr.3 - Projekta tāme / kalkulācija (MS Excel formāts)
Nr.4 - Ekspertu komisijas un konsultatīvās padomes piemērojamie vērtēšanas kritēriji

 


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2014. gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš aktivitātēm Nr.1.un Nr.2. no 11.11.2013. līdz 22.11.2013; aktivitātēm Nr.3.-5. 06.01.2014. līdz 17.01.2014./

Vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2014.gadam

Pielikumi:
Nr.1.1 - aktivitātes - PERIODISKO IZDEVUMU IZDOŠANA - Projekta iesnieguma veidlapa 2014. gadam
/pieteikšanās noslēgusies 22.11.2013./
Nr.1.2 - aktivitātes - TV UN RADIO RAIDĪJUMU VEIDOŠANA - Projekta iesnieguma veidlapa 2014. gadam
/pieteikšanās noslēgusies 22.11.2013./
Nr.1.3 - aktivitātes – VIDES IZGLĪTĪBAS NOMETŅU ORGANIZĒŠANA BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM - Projekta iesnieguma veidlapa 2014. gadam
Nr.1.4 - aktivitātes – AKCIJU UN KAMPAŅU ORGANIZĒŠANA - Projekta iesnieguma veidlapa 2014. gadam
Nr.1.5 - aktivitātes – ATBALSTS VIETĒJĀM VIDES INICIATĪVĀM - Projekta iesnieguma veidlapa 2014. gadam

Nr.2 - Projekta tāme / kalkulācija (MS Excel formāts)
Nr.3 - Ekspertu komisijas un konsultatīvās padomes piemērojamie vērtēšanas kritēriji

 


 

Projektu konkursa nolikums Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammā „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2014.gadam

Projektu konkursa nolikums apakšprogrammā „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2014.gadam /pieteikšanās noslēgusies 29.11.2013./

 

Pielikumi:

Nr.1 – Projekta iesnieguma veidlapa
Nr.2 – Projekta izmaksu kalkulācija(MS Excel formāts)
Nr.3 – Projekta aktivitāšu un finansējuma izlietošanas laika grafiks (MS Excel formāts)
Nr.4 - Piemērojamie vērtēšanas kritēriji

Finansējuma saņemšanai 2014.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas, 21.13.00., „Nozares vides projekti” var pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, Valsts aģentūra „Latvijas Dabas muzejs”, Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona „Nacionālais Botāniskais dārzs” un Atvasināta publiska persona „Latvijas Hidroekoloģijas institūts”

 


 

"Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti”vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē" konkursa nolikums 2013. gadam. /Projektu iesniegšanas termiņš no 2013.gada 25.februāra līdz 22.martam/

Vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē" konkursa nolikums 2013. gadam

Pielikumi:
Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa 2013. gadam (MS Word formāts)
Nr.2-Projekta tāme / kalkulācija (MS Excel formāts)
Nr.3 -
Ekspertu komisijas un konsultatīvās padomes piemērojamievērtēšanas kritēriji

 


Nosacījumi, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammām


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2013. gadam. / Projektu iesniegšanas termiņš no 2013.gada 2. līdz 11.janvārim/

Vadlīnijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2013. gadam

Pielikumi:
Nr.1.1 - aktivitātes - PERIODISKO IZDEVUMU IZDOŠANA - Projekta iesnieguma veidlapa 2013. gadam
Nr.1.2
- aktivitātes - TV UN RADIO RAIDĪJUMU VEIDOŠANA - Projekta iesnieguma veidlapa 2013. gadam
Nr.1.3
- aktivitātes – NOMETŅU ORGANIZĒŠANA BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM - Projekta iesnieguma veidlapa 2013.gadam
Nr.1.4
- aktivitātes – AKCIJU ORGANIZĒŠANA - Projekta iesnieguma veidlapa 2013. gadam

Nr.2 - Projekta tāme / kalkulācija (MS Excel formāts)
Nr.3 -
Ekspertu komisijas un konsultatīvās padomes piemērojamie vērtēšanas kritēriji


Projektu vadlīnijas „Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā”:

 

Aktivitātes „Periodisko izdevumu izdošana” konkursa nolikums 2012.gadam /iesniegumu iesniegšanas termiņš 27.12.2011. – 09.01.2012./

 

Pielikumi:

 1. – Projekta iesnieguma veidlapa
 2. – Projekta tāme
 3. – Projekta izmaksu kalkulācija

Aktivitātes „TV un radio raidījumu veidošana” konkursa nolikums 2012.gadam /iesniegumu iesniegšanas termiņš 27.12.2011. – 09.01.2012./

Pielikumi:

 1. – Projekta iesnieguma veidlapa
 2. – Projekta tāme
 3. – Projekta izmaksu kalkulācija

 

Vadlīnijas tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei

  • Projektu vadlīnijas "VIDES MONITORINGS" konkursa nolikumi 2009.gadam

 

  • Projektu vadlīnijas "DABAS UN BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS AIZSARDZĪBA" konkursa nolikumi 2009.gadam

 

 • Projektu vadlīnijas "MULTISEKTORIĀLIE PROJEKTI" konkursa nolikumi 2008.gadam

 

 

Projektu vadlīnijas „PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU DARBĪBA UN IZDEVĒJDARBĪBA VIDES IZGLĪTĪBAS UN AUDZINĀŠANAS JOMĀ” konkursa nolikumi 2008.gadam

Projektu vadlīnijas "AUGŠNU UN GRUNTS AIZSARDZĪBA UN SANĀCIJA" aktivitātes "INČUKALNA GUDRONA DĪĶU APSAIMNIEKOŠANA" konkursa nolikums 2008.gadam un iesniedzamie dokumenti

Projektu vadlīnijas "DABAS UN BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS AIZSARDZĪBA" aktivitātes "BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS SAGLABĀŠANAS PASĀKUMU NODROŠINĀŠANA ŪDEŅU EKOSISTĒMĀ" konkursa nolikums 2008.gadam un iesniedzamie dokumenti

Projektu vadlīnijas "VIDES MONITORINGS" konkursa nolikumi 2008.gadamMediaparks
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese:
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 503 322
Fakss: 67 503 304
E-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba un apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.30 līdz 17.00
© 2006, LVAFA