twitter
Latviski
English
Par mums
Aktualitātes
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Kompensācijas
Tiesību akti
Publiskie iepirkumi
LIFE
Kas ir Latvijas vides aizsardzības fonds?
Fonda administrācijas sniegtie pakalpojumi, funkcijas un uzdevumi
Meklēšana Lapas karte Fonda logo
Kontakti Jautājumi & ieteikumi
 
Papildus izvēlne
Kontakti
Nozares politika
Budžets
Eiropas savienība un starptautiskās organizācijas
Publikācijas un statistika
Saites
Sabiedrības līdzdalība
Viegli lasīt
 
Iesniegto projektu statusi
Meklēt pēc:
Projektu iesniedzējiem un īstenotājiem
Kā iesniegt projektu
Projektu konkursa nolikumi
Dokumenti līguma noslēgšanai un finansējuma saņemšanai
Pārskatu par projektu īstenošanu veidlapas
Projektu konkursu grafiks 2015.gada pirmajam pusgadam
Projektu konkursa nolikumi


Aktuālie projektu konkursi

 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte „Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos

/Projektu iesniegšanas termiņš 20.07.2015. - 31.07.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos” (PDF formāts, 488 KB)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos” (MS Word, 138 KB)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos” (MS Excel Macro, 59 KB)
Nr.3 – Raidījuma vides sadaļas koncepcijaaktivitāteiSabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos” (MS Word 19 KB)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos” (PDF formāts, 465 KB)


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte „Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos

/Projektu iesniegšanas termiņš 20.07.2015. - 31.07.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos” (PDF formāts, 488 KB)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos” (MS Word, 126 KB)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos” (MS Excel Macro, 61 KB)
Nr.3 – Projekta saturiskā koncepcijaaktivitāteiSabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos” (MS Excel 28 KB)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos” (PDF formāts, 467 KB)


 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Multisektoriālie projekti" aktivitāte „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai”

/Projektu iesniegšanas termiņš 20.07.2015. - 31.07.2015./

Konkursa nolikums 2015.gadam aktivitātei Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai” (PDF formāts, 344 KB)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai” (MS Word, 136 KB)
Nr.2 - Projekta aktivitāšu laika grafiks aktivitātei Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai” (MS Excel 15 KB)
Nr.3 - Projekta tāme aktivitātei Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai” (MS Excel Macro, 93 KB)
Nr.4 - Projekta personāla pārskats aktivitāteiInformācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai”(MS Excel, 12 KB)
Nr.5 - Sadarbības partnera apliecinājums aktivitātei Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai” (MS Word, 21 KB)
Nr.6 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai” (PDF formāts, 469 KB)

 


 

 

 

Nosacījumi, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai

Nosacījumi

Pielikumi:

Nr.1 – Projekta iesnieguma veidlapa
Nr.2
- Projekta tāme (MS Excel formāts)


Jau notikušo projektu konkursu nolikumi

 

 

 

Mediaparks
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese:
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 503 322
Fakss: 67 503 304
E-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba un apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.30 līdz 17.00
© 2006, LVAFA