twittertwitter
Latviski
English
Par mums
Aktualitātes
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Tiesību akti
Publiskie iepirkumi
LIFE
Kas ir Latvijas vides aizsardzības fonds?
Fonda administrācijas sniegtie pakalpojumi, funkcijas un uzdevumi
Meklēšana Lapas karte Fonda logo
Kontakti Jautājumi & ieteikumi
 
Papildus izvēlne
Kontakti
Nozares politika
Budžets
Eiropas savienība un starptautiskās organizācijas
Publikācijas un statistika
Saites
Sabiedrības līdzdalība
Viegli lasīt
 
Iesniegto projektu statusi
Meklēt pēc:
Projektu iesniedzējiem un īstenotājiem
Kā iesniegt projektu
Projektu konkursu nolikumi
Dokumenti līguma noslēgšanai un finansējuma saņemšanai
Pārskatu par projektu īstenošanu veidlapas


Projektu konkursa nolikumi


Aktuālie projektu konkursi


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana"  aktivitāte „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām sugām”

/Projektu iesniegšanas termiņš  20.05.2016./

Konkursa nolikums 2016.gadam aktivitātei „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām sugām” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām sugām” (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām sugām” (MS Excel Macro)
Nr.3 - Projekta darba uzdevumu izpildes laika grafiks aktivitātei „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām sugām” (MS Excel)
Nr.4 - Projekta personāla pārskats aktivitātei „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām sugām” (MS Excel)
Nr.5 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām sugām” (PDF formāts)


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana"  aktivitāte „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”

/Projektu iesniegšanas termiņš  06.05.2016./

Konkursa nolikums 2016.gadam aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei  „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” (MS Excel Macro)
Nr.3 - Vienošanās ar zemes īpašnieku aktivitātei „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” (MS Word)
Nr.4 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei  „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” (PDF formāts)


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana"  aktivitāte „Zivju resursu aizsardzības pasākumi”

/Projektu iesniegšanas termiņš  06.05.2016./

Konkursa nolikums 2016.gadam aktivitātei „Zivju resursu aizsardzības pasākumi” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei „Zivju resursu aizsardzības pasākumi” (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme aktivitātei  „Zivju resursu aizsardzības pasākumi” (MS Excel Macro)
Nr.3 - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei  „Zivju resursu aizsardzības pasākumi” (PDF formāts)


Jau notikušo projektu konkursu nolikumi

 

 

 

Mediaparks
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese:
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 503 322
E-pasts: lvafa[at]lvafa.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba un apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.30 līdz 17.00
© 2006, LVAFA