twitter
Latviski
English
Par mums
Aktualitātes
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Kompensācijas
Tiesību akti
Publiskie iepirkumi
LIFE +
Kas ir Latvijas vides aizsardzības fonds?
Fonda administrācijas sniegtie pakalpojumi, funkcijas un uzdevumi
Meklēšana Lapas karte Fonda logo
Kontakti Jautājumi & ieteikumi
 
Papildus izvēlne
Kontakti
Nozares politika
Budžets
Eiropas savienība un starptautiskās organizācijas
Publikācijas un statistika
Saites
Sabiedrības līdzdalība
Viegli lasīt
 
Iesniegto projektu statusi
Meklēt pēc:
Projektu iesniedzējiem un īstenotājiem
Kā iesniegt projektu
Projektu konkursa nolikumi
Dokumenti līguma noslēgšanai un finansējuma saņemšanai
Pārskatu par projektu īstenošanu veidlapas
Projektu konkursu grafiks 2015.gada pirmajam pusgadamFonda jaunumi
27.11.2014
21.novembrī noslēdzās projektu konkursi vadlīnijā „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās
27.11.2014
1.decembrī notiks Fonda padomes sēde
05.11.2014
Tiek izsludināts projektu konkurss vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi” finansējuma saņemšanai 2015.gadā
Projektu jaunumi
27.11.2014
RĪGAS ZOOLOĢISKAJĀ DĀRZĀ PIEDZIMUŠI TĪĢERĒNI TORS UN ODINS
27.11.2014
Projekta Jēkabpils dižākie koki noslēguma pasākums 28.novembrī
27.11.2014
Seminārs zemes īpašniekiem par dabas vērtību apzināšanu 5.decembrī
22.11.2014
Šoruden pabeigti vērienīgi Salacas tīrīšanas darbi
22.11.2014
Skatieties devīto „Es varu būt zaļš” raidījumu Re:TV kanālā!
Aktuālie projekti
Priekšlikums vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas „Ruģeļi” izveidei Daugavpils pilsētā

Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs

Dzīvotņu aizsardzības nodrošināšana Rāznas nacionālajā parkā ligzdojošajām īpaši aizsargājamajām putnu sugām

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Pastiprināta lašu un taimiņu resursu aizsardzība rudens nārsta laikā Gaujā, Braslā un citās Gaujas pietekās

Braslas draugi

Sadarbības veicināšana zivju resursu kontroles jomā starp biedrību “Vidzemes zvejnieku biedrība” un Valsts vides dienestu

Vidzemes zvejnieku biedrība

Inovatīvas attālās izpētes metodes adaptēšana ES nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanai un stāvokļa novērtēšanai

Vides risinājumu institūts

Mediaparks
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese:
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 503 322
Fakss: 67 503 304
E-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba un apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.30 līdz 17.00
© 2006, LVAFA